thithao gardenia
YM :
garden mountain
   Online   :     44 
   Total Access :    2854814
           Home Page >>  Hình nhà xưởng sản xuất >>  Hình công ty  
      Hình ảnh Công ty


 

Công ty cổ phần Viên Sơn

 

- Tên giao dịch: Garden Mountain Joint Stock Company.
- Mã số doanh nghiệp : 5800502914
- Mã số thuế : 5800502914
- Thành lập ngày 25/10/2006

* Quy mô nhà xường :

- Tổng mặt bằng khuôn viên 10.000m2

Trong đó :

- Nhà máy = 6000 m2.
- Kho lạnh 1500 m3
- Với diện tích hiện tại có thể mở rộng nhà máy thêm 3000 m2

* Địa chỉ : Km số 6, QL 27, thôn An Tĩnh, Xã liên hiệp huyện Đức trọng tỉnh Lâm đồng.

- Nhà xưởng đóng gói và nông trại sản xất có tổng diện tích khoảng 50 ha.

 

Harvesting Calendar
...
Harvesting Calendar
...
How To Grow Sweet Potato Vines At Home

 Sweet potato plants are fast growing vines that cover the ground.

Originally they come from Central and South America, which means they area warm weather vegetable. You need a long warm season to grow good sweet potatoes.

 

...
Planting Vegetables from Seed and Seedling
Process of Growing Vegetables
The processing techniques considered in the present manual
Sweet Potato Cinnamon Bread
Grilled eggplant sandwich with Mozzarella cheese
Broccoli in Sweet Garlic Sauce
Harvesting Calendar
How To Grow Sweet Potato Vines At Home
gardenmountain supply purebred Japanese sweet potato farmers
  • Square-cut sweet potato steamed frozen
  • Sweet potatoes Beniazuma
  • Japanese sweet potato
  • Cabbage
  • Chinese Cabbage
  • Sweet potato steamed frozen sliced ​​round
  • Steamed sweet potato cubes frozen cut
  • Sweet potato steamed frozen raw tubers