thithao gardenia
YM :
garden mountain
   Hiện Có   :     58 
   Truy Cập :    2854919
           Trang chủ >>  Sweet potato >>  Fresh Sweet potato  

Purple sweet potatoWe are supplying Purple sweet potato all year round.Sweet potato, baked, with skin
1.00 each
77.00 grams
95.39 calories
Nutrient
Amount
DV
(%)
Nutrient
Density
World's Healthiest
Foods Rating
vitamin A
13107.70 IU
262.2
49.5
excellent
vitamin C
17.06 mg
28.4
5.4
very good
manganese
0.52 mg
26.0
4.9
very good
copper
0.26 mg
13.0
2.5
good
dietary fiber
3.14 g
12.6
2.4
good
vitamin B6 (pyridoxine)
0.25 mg
12.5
2.4
good
potassium
306.05 mg
8.7
1.7
good
iron
1.46 mg
8.1
1.5
good

World's Healthiest
Foods Rating
Rule
excellent
DV>=75%
OR
Density>=7.6
AND
DV>=10%
very good
DV>=50%
OR
Density>=3.4
AND
DV>=5%
good
DV>=25%
OR
Density>=1.5
AND
DV>=2.5%

Sweet potato, baked, with skin
(Note: "--" indicates data is unavailable)
amount
1.00 each
 
total weight
77.00 g
 
nutrient
amount
%DV
calories
95.39
5.30
calories from fat
0.75
 
calories from saturated fat
0.17
 
protein
1.76 g
3.52
carbohydrates
22.38 g
7.46
dietary fiber
3.14 g
12.56
soluble fiber
1.01 g
 
insoluble fiber
1.46 g
 
sugar - total
16.34 g
 
monosaccharides
-- g
 
disaccharides
-- g
 
other carbs
2.90 g
 
fat - total
0.08 g
0.12
saturated fat
0.02 g
0.10
mono fat
0.00 g
0.00
poly fat
0.04 g
0.17
trans fatty acids
0.00 g
 
cholesterol
0.00 mg
0.00
water
51.77 g
 
ash
1.46 g
 
nutrient
amount
%DV
vitamin A IU
13107.70 IU
262.15
vitamin A RE
1310.69 RE
 
A - carotenoid
1310.70 RE
17.48
A - retinol
0.00 RE
 
A - beta carotene
7864.16 mcg
 
thiamin - B1
0.06 mg
4.00
riboflavin - B2
0.09 mg
5.29
niacin - B3
0.88 mg
4.40
niacin equiv
1.24 mg
 
vitamin B6
0.25 mg
12.50
vitamin B12
0.00 mcg
0.00
biotin
-- mcg
--
vitamin C
17.06 mg
28.43
vitamin D IU
0.00 IU
0.00
vitamin D mcg
0.00 mcg
 
vitamin E alpha equiv
0.17 mg
0.85
vitamin E IU
0.26 IU
 
vitamin E mg
0.17 mg
 
folate
17.23 mcg
4.31
vitamin K
-- mcg
--
pantothenic acid
0.54 mg
5.40
nutrient
amount
%DV
boron
-- mcg
 
calcium
22.58 mg
2.26
chloride
-- mg
 
chromium
-- mcg
--
copper
0.26 mg
13.00
fluoride
-- mg
--
iodine
-- mcg
--
iron
1.46 mg
8.11
magnesium
19.29 mg
4.82
manganese
0.52 mg
26.00
molybdenum
-- mcg
--
phosphorus
50.14 mg
5.01
potassium
306.05 mg
8.74
selenium
0.54 mcg
0.77
sodium
9.56 mg
0.40
zinc
0.26 mg
1.73
nutrient
amount
%DV
4:0 butyric
0.00 g
 
6:0 caproic
0.00 g
 
8:0 caprylic
0.00 g
 
10:0 capric
0.00 g
 
12:0 lauric
0.00 g
 
14:0 myristic
0.00 g
 
15:0 pentadecanoic
0.00 g
 
16:0 palmitic
0.02 g
 
17:0 margaric
0.00 g
 
18:0 stearic
0.00 g
 
20:0 arachidic
0.00 g
 
22:0 behenate
0.00 g
 
24:0 lignoceric
0.00 g
 
nutrient
amount
%DV
14:1 myristol
0.00 g
 
15:1 pentadecenoic
0.00 g
 
16:1 palmitol
0.00 g
 
17:1 heptadecenoic
0.00 g
 
18:1 oleic
0.00 g
 
20:1 eicosen
0.00 g
 
22:1 erucic
0.00 g
 
24:1 nervonic
0.00 g
 
nutrient
amount
%DV
18:2 linoleic
0.03 g
 
18:3 linolenic
0.01 g
 
18:4 stearidon
0.00 g
 
20:3 eicosatrienoic
0.00 g
 
20:4 arachidon
0.00 g
 
20:5 EPA
0.00 g
 
22:5 DPA
0.00 g
 
22:6 DHA
0.00 g
 
nutrient
amount
%DV
omega 3 fatty acids
0.01 g
0.42
omega 6 fatty acids
0.03 g
 
nutrient
amount
%DV
alanine
0.10 g
 
arginine
0.08 g
 
aspartate
0.30 g
 
cystine
0.01 g
2.44
glutamate
0.17 g
 
glycine
0.08 g
 
histidine
0.03 g
2.33
isoleucine
0.09 g
7.83
leucine
0.13 g
5.14
lysine
0.09 g
3.83
methionine
0.04 g
5.41
phenylalanine
0.11 g
9.24
proline
0.08 g
 
serine
0.09 g
 
threonine
0.09 g
7.26
tryptophan
0.02 g
6.25
tyrosine
0.07 g
7.22
valine
0.11 g
7.48
nutrient
amount
%DV
alcohol
0.00 g
 
caffeine
0.00 mg
 
artif sweetener total
-- mg
 
aspartame
-- mg
 
saccharin
-- mg
 
sugar alcohol
-- g
 
glycerol
-- g
 
inositol
-- g
 
mannitol
-- g
 
sorbitol
-- g
 
xylitol
-- g
 
organic acids
-- mg
 
acetic acid
-- mg
 
citric acid
-- mg
 
lactic acid
-- mg
 
malic acid
-- mg
 
choline
-- mg
--
taurine
-- mg
 

 

 Choose sweet potatoes that are firm and do not have any cracks, bruises or soft spots. Avoid those that are displayed in the refrigerated section of the produce department since cold temperature negatively alters their taste.

Sweet potatoes should be stored in a cool, dark and well-ventilated place, where they will keep fresh for up to ten days. Ideally, they should be kept out of the refrigerator in a cool, dry, dark place not above 60?F, which would fit the characteristics of a root cellar. Yet since most people don't have root cellars, we'd suggest just keeping your sweet potatoes loose (not in a plastic bag) an storing them in a cool, dark, and well-ventilated cupboard away from sources of excess heat (like the stove).

 Sweet potato contain proteins that have been observed to have significant antioxidant capacities.
This root vegetable qualified as an excellent source of vitamin A (in the form of beta-carotene), a very good source of vitamin C and manganese, and a good source of copper, dietary fiber, vitamin B6, potassium and iron.

Both beta-carotene and vitamin C are very powerful antioxidants that work in the body to eliminate free radicals. Free radicals are chemicals that damage cells and cell membranes and are associated with the development of conditions like atherosclerosis, diabetic heart disease, and colon cancer. This may explain why beta-carotene and vitamin C have both been shown to be helpful for preventing these conditions.

If you are a smoker, or if you are frequently exposed to secondhand smoke, then making vitamin A-rich foods, such as sweet potatoes, part of your healthy way of eating, may save your life.

Grilled Sweet Potatoes
rau an toan dalat
Square-cut sweet potato steamed frozen
rau an toan dalat
Dried sweet potato
rau an toan dalat
Sweet potatoes Beniazuma
rau an toan dalat
Japanese sweet potato
rau an toan dalat
Purple sweet potato
rau an toan dalat
Sweet potato steamed frozen sliced ​​round
rau an toan dalat
Steamed sweet potato cubes frozen cut
rau an toan dalat
Sweet potato steamed frozen raw tubers
rau an toan dalat

Tiêu chuẩn mới đảm bảo an toàn vệ sinh chế biến rau quả

 Các yêu cầu đối với nhà xưởng chế biến rau quả
Cơ sở phải được bố trí vị trí phù hợp, thuận tiện giao thông, đủ nguồn nước sạch, nguồn cung cấp điện, hệ thống thoát nước tốt. Cơ sở phải bố trí cách xa

...
Sản phẩm L.A.P giúp tiết kiệm nước và phân bón

 Sản phẩm siêu hấp thụ nước L.A.P này có tác dụng hấp thụ nước và lưu giữ dưới lòng đất với khoảng thời gian 1 năm.

...
Ứng dụng san phẳng đồng ruộng bằng tia laser

 ·                         Trong vụ Hè Thu sớm năm 2014, tỉnh Tiền Giang hỗ trợ ba tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp của các xã Bình Nhì, Vĩnh Hựu (huyện Gò Công Tây) và Bình Phục Nhứt (huyện Chợ Gạo) trang bị ba máy san phẳng đồng ruộng bằng tia laser với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng.

...
Phân Bón Cho Cây Khoai Lang
Sản phẩm L.A.P giúp tiết kiệm nước và phân bón
Bảo Quản Khoai Lang Tươi
Gieo trồng theo thời vụ
Lịch thời vụ nông sản
Ngô luộc - quen thuộc nhưng rất quý
Ứng dụng san phẳng đồng ruộng bằng tia laser
Biện pháp phòng trừ sâu đục thân trên cây bắp - ngô
Kỹ thuật thâm canh ngô lai trên đất lúa vụ Đông Xuân ở Tây Nguyên
 • Cải Bó Xôi
 • Dried sweet potato
 • Spinach
 • Chili Padi (Ớt chỉ thiên)
 • Lollo Rosa
 • Onion
 • Carrot
 • Beetroot
 • Big Frissee
 • Cherry Tomato
 • Basil Genovese
 • Basil Small Leave