DNVN – Sau một nhiệm kỳ đạt nhiều thành tựu, khẳng định vai trò là “Ngôi nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp, chiều 4/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025). Phóng viên Doanh nghiệp Việt Nam ghi nhanh một số ý kiến, kỳ vọng của lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp đối với Hiệp hội trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Văn Yên, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: Xác định “Doanh nghiệp và các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp tự lực vươn lên, hội nhập quốc tế, liên kết phát triển”, cá nhân tôi cũng như chính quyền địa phương mong muốn và kỳ vọng trong nhiệm kỳ III (năm 2020-2025), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục có thêm nhiều giải pháp, hành động sáng tạo, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, chúng ta phải thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, vừa chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới; góp phần cùng với chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ông Nguyễn Văn Yên, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Yên, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cùng các Hội, Hiệp hội ngành nghề cần đẩy mạnh hơn nữa sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng quy chế phối hợp nhịp nhàng, kết thành một khối thống nhất để tăng cường sức mạnh cạnh tranh trong giai đoạn mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển mạnh cả số lượng và chất lượng, để doanh nghiệp địa phương sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Với phương châm “Đồng hành cùng Doanh nghiệp”, tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Duy Đa, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Viên Sơn: Với tư cách là một doanh hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội sẽ có nhiều hoạt động khởi sắc hơn, tạo thêm nhiều giá trị cho hội viên.

Hiệp hội cần tiếp tục củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của các ban chuyên môn; Quan tâm hơn nữa việc hướng dẫn, hỗ trợ các Chi hội đi vào nề nếp, có nhiều hoạt động thiết thực với doanh nghiệp; là cầu nối của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

 

Ông Nguyễn Duy Đa, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Viên Sơn.

Ông Nguyễn Duy Đa, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Viên Sơn.

Hiệp hội Doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển doanh nghiệp cả về chất lượng và số lượng, chú trọng năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững và hỗ trợ khởi nghiệp thành công.

Bên cạnh đó, mong Hiệp hội mở rộng quan hệ hợp tác, đối tác với các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp các địa phương khác, tạo kênh cung cấp nguyên liệu, phát triển kênh phân phối và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

Nguồn: https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/dai-hoi-hiep-hoi-doanh-nghiep-tinh-lam-dong-lanh-dao-dia-phuong-cong-dong-doanh-nghiep-ky-vong-gi-o-nhiem-ky-moi/20201004012808189.
.
.