Xuất khẩu nông sản tăng kỷ lục dù dịch Covid-19 ‘hoành hành’

Bất chấp dịch bênh Covid-19 “hoành hành”, Công ty Viên Sơn ở Lâm Đồng đẩy mạnh sản xuất, chế biến nông sản và xuất khẩu với chỉ số tăng trưởng kỷ lục.

 

Dẫn nguồn báo Nông Nghiệp
CHUYẾN XE ĐOÀN VIÊN 2021

CHUYẾN XE ĐOÀN VIÊN 2021

Công ty cổ phần Viên Sơn với ưu tiên hàng đầu thực hiện chăm lo cho đời sống tinh thần, vật chất cho CB.CNV đã quyết định thực hiện chương trình
.
.
.