CÔNG TY CP VIÊN SƠN

Frozen Steamed Pumpkin Slice Cut

Variety

Delica

Size

Length 8-10cm, thickness 8±0.5mm

Packing

1kg/bag

Liên hệ mua hàng
Contact to buy
Shopping Cart
Scroll to Top