CÔNG TY CP VIÊN SƠN

Steamed Sweet Potatoes With Frozen Hexagonal Sliced ​​Syrup

Variety

Beniazuma

Packing

1kg/bag

Liên hệ mua hàng
Contact to buy
Shopping Cart
Scroll to Top