Kiểm soát chất lượng

Chứng nhận FSSC 22000 V5

Chứng nhận FSSC 22000 V5

Công ty Cổ phần Viên Sơn (GMC) đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000

.
.
.