Nhà Máy I

Địa chỉ: thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Điện thoại: 02633664229

 

Nhà Máy II

 
.
.
.