Bí đỏ

Bí đỏ giống Nhật (Delica)


Size: >1000g


Đóng gói: 5kg, 10kg

.
.
.