Bí đỏ cắt lát cấp đông

 

Giống: Delica


Hình thức cấp đông: IQF


Size: dày 8±0.5mm, dài 8-10cm


Đóng gói: 1kg/ túi, 500g/ túi


Cách dùng: 

  • Quay lò vi sóng  3-5 phút,
  • Hoặc hấp nhanh 5-7 phút
.
.
.