Bí đỏ hấp xay cấp đông

Giống: Delica


Hình thức cấp đông: BQF


Size: mesh 1-1.2mm


Đóng gói: 1kg/ túi, 500g/ túi

 

.
.
.