Ớt chuông đỏ

Ớt chuông tươi, giống Massilia RZ


Size: >110g


Đóng gói: 5kg, 10kg

.
.
.