Ớt chuông nướng cắt lát (đỏ & vàng)

Giống: Massilia RZ/ Bachata RZ


Hình thức cấp đông: IQF


Size: rộng 5-7mm, dài >4cm


Đóng gói: 1kg/ túi

.
.
.