CÔNG TY CP VIÊN SƠN

Garden Mountain Joint Stock Company

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Dựa trên nền tảng hệ thống ISO 22000-2005, HACCP mà công ty đã xây dựng từ năm 2017, sau 4 tháng làm việc với tổ chức tư vấn và chứng nhận, tháng 11/2020 công ty Cổ phần Viên Sơn (GMC) đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000 bởi tổ chức SGS – tổ chức Giám định – Chứng nhận độc lập toàn cầu đến từ Thụy Sỹ.

Shopping Cart
Scroll to Top