CÔNG TY CP VIÊN SƠN

Ớt Chuông

Giống

Bachata RZ/ Massilia RZ

Kích thước

>110g

Đóng gói

5kg, 10kg

Liên hệ mua hàng
Contact to buy
Shopping Cart
Scroll to Top