CÔNG TY CP VIÊN SƠN

Fresh Capsicum

Variety

Bachata RZ/ Massilia RZ

Size

>110g

Packing

5kg, 10kg

Liên hệ mua hàng
Contact to buy
Shopping Cart
Scroll to Top