CÔNG TY CP VIÊN SƠN

Công nghệ tưới tiêu tự động, hiện đại

Để chứng minh với khách hàng về nguồn gốc sản phẩm sạch và có thể truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu đồng thời giành thế chủ động trong việc điều tiết nguyên liệu, công ty CP Viên Sơn đã quyết định đầu tư trang trại ở Đăk Lak và Lâm Đồng với tổng diện tích 230 hecta, cung cấp 1/3 nhu cầu nguyên liệu của công ty. Nông trại của chúng tôi được ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào trồng trọt. Chúng tôi áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Isaren tại các vùng gặp khó khăn về tưới tiêu, giúp cây trồng hấp thụ đủ lượng nước cần dùng và đủ lượng nước phục vụ cho cả diện tích trồng trọt rộng lớn. Viên Sơn đã nhân rộng mô hình trên đến các bà con nông dân và đạt được hiệu quả mong muốn.

Chúng tôi đã áp dụng trồng ớt chuông trên giá thể, có hệ thống tưới tiêu, bón phân tự động và có các thiết bị tự điều khiển nhiệt độ qua hệ thống lưới shading và phun sương khi ẩm độ không khí thấp, đảm bảo nhiệt độ ổn định cho cây trồng. Ớt chuông của công ty CP Viên Sơn được đảm bảo các chỉ tiêu về dư lượng thuốc BVTV, vi sinh vật và đạt chất lượng để sản xuất sản phẩm cấp đông tươi, cung cấp cho thị trường khó tính Nhật Bản. Ớt chuông của chúng tôi là một trong số ít các công công ty hiện tại vẫn còn được xuất khẩu qua Nhật loại sản phẩm này trong bối cảnh rất nhiều công ty bị khách hàng khiếu nại và đưa vào danh sách hạn chế. Trang trại của công ty CP Viên Sơn đồng thời cũng là mô hình điển hình ở tỉnh Lâm Đồng để bà con nông dân đến học hỏi.

Shopping Cart
Scroll to Top